Наша понуда

Креветне латофлекс подлоге се према функционалности могу сврстати у две категорије:

  • ФИКСНЕ ПОДЛОГЕ
  • ПОКРЕТНЕ ПОДЛОГЕ (ручно подесиве или са мотором)